Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Ba, 15/05/2018, 19:19:08

Sáng 15-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia lớp học có 145 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian từ ngày 15-5 đến 14-6-2018, các học viên sẽ học tập, nghiên cứu ba học phần bao gồm: Những vấn đề lý luận chung; tổng quan về nhiệm vụ chính trị của thành phố; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, lớp học được tổ chức đúng vào dịp Hội nghị T.Ư 7 (khóa XII) vừa diễn ra thành công với nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là thông qua Nghị quyết về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Ðây là việc làm chủ động, bài bản, kịp thời, cần thiết và có ý nghĩa lớn đối với thành phố. Lớp học sẽ góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố...

* Cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải, đã đến dự và trao Huy hiệu Ðảng cho các đảng viên lão thành tại quận Thanh Xuân.

Dịp này, quận Thanh Xuân có 430 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Ðảng, trong đó một đồng chí được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng, một đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng và 22 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng.

Ðồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc; chúc các đồng chí đảng viên lão thành trường thọ, tiếp tục đóng góp xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh.

PV