Thảo luận chính sách, quy định mới tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thứ Hai, 16/04/2018, 19:29:17

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, sáng 16-4, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến lần hai về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Ðơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Theo Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Pháp luật của QH, chính sách ưu đãi về thuế trong dự thảo luật đã thể hiện theo nguyên tắc được quán triệt tại Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị phải bảo đảm ưu đãi vượt trội so với quy định hiện hành và cạnh tranh được với các đặc khu kinh tế trên thế giới để thu hút đầu tư. Phần lớn các ưu đãi về thuế trong dự thảo luật đều có thời hạn, áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển và cần thiết để thu hút đầu tư trong giai đoạn đầu xây dựng các đặc khu. Trong dự thảo luật, tại cả ba đặc khu đều xác định xây dựng, kinh doanh dịch vụ, khu du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có ca-si-nô là dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển, cần thu hút đầu tư... Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định dự án đầu tư thuộc lĩnh vực này được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất như các dự án khác thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển là cần thiết để thu hút đầu tư và bảo đảm cạnh tranh quốc tế.

Tham gia ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc thành lập ba đặc khu nhằm thu hút đầu tư, tạo ra ba vùng động lực kinh tế chứ không phải vấn đề Nhà nước đầu tư nguồn lực rồi miễn giảm thuế. Ðề nghị ban soạn thảo rà soát kỹ những quy định về chính sách ưu đãi đầu tư, bảo đảm tạo môi trường bình đẳng cho mọi doanh nghiệp tham gia. Cho ý kiến chung quanh chính sách miễn, giảm thuế, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển lưu ý cần tính toán kỹ, không nên miễn giảm quá mức như nêu trong dự thảo luật, tránh tạo gánh nặng ngân sách, nhất là dùng chính sách miễn, giảm, giãn tràn lan. Bên cạnh đó, mục tiêu chính cho các đặc khu là phải tạo ra động lực kinh tế có sức lan tỏa, đạt hiệu quả, phát huy lợi thế so sánh của từng khu vực. Ðề nghị trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ phải nghiên cứu nguồn lực cụ thể bảo đảm tính khả thi.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu được chỉnh lý bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp, kết luận của Hội nghị T.Ư 11 (khóa XI) và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Theo đó, chính quyền địa phương ở đặc khu gồm có HÐND và UBND với những đổi mới cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu và nhiều đại biểu khác bày tỏ đặc biệt quan tâm năng lực tổ chức, đội ngũ cán bộ tại các đơn vị đặc khu, về lộ trình cụ thể thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tại đặc khu. Theo đó, phải đề ra cơ chế phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa sự lạm dụng quyền lực, tránh xảy ra những vụ vi phạm pháp luật về đất đai...

Về một số cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan đất đai, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, quy định về thời hạn sử dụng đất trong dự thảo luật đã được chỉnh lý, theo đó: Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu nhưng không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 1 Ðiều 32). Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị làm rõ thế nào là “đặc biệt”, tránh cơ chế đặc biệt tràn lan.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban TVQH cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Theo Chương trình, tại kỳ họp thứ năm, QH sẽ thông qua bảy dự án luật, một nghị quyết và cho ý kiến về 11 dự án luật khác. Thời gian qua, thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động lập pháp đã được cải tiến. Tuy nhiên một số đại biểu phản ánh việc tổ chức lấy ý kiến và tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan đối với nhiều dự án còn hình thức. Chính phủ chưa bố trí thời gian thảo luận bàn sâu về chính sách cụ thể của mỗi dự án. Cơ quan thẩm tra của QH trong một số trường hợp thiếu kiên quyết trong việc bảo vệ quan điểm của mình... Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga và một số đại biểu khác cho rằng, những hạn chế trong việc lập và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã kéo dài nhiều năm, do việc chấp hành công tác xây dựng luật, pháp lệnh chưa nghiêm.

Về nguyên tắc lập Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018, Ủy ban TVQH tán thành với các nguyên tắc được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Ðồng thời đề nghị bổ sung và nhấn mạnh một số nguyên tắc: Việc điều chỉnh Chương trình năm 2018 cơ bản không làm ảnh hưởng, thay đổi Chương trình đã được QH quyết định; chỉ cho rút, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với những dự án chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ. Việc đưa các dự án mới vào Chương trình cần theo hướng ưu tiên các dự án để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của QH; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội.

PV