Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học

Thứ Ba, 13/03/2018, 19:56:12
 Font Size:     |        Print

Ngày 13-3, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 22, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các ý kiến cơ bản nhất trí sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật như Tờ trình của Chính phủ, nhưng nhấn mạnh: Ban soạn thảo cần quán triệt rõ hơn nữa quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa về giáo dục đại học, xem đây là dịch vụ đặc biệt nhưng không thương mại hóa. Bên cạnh đó, cần thể chế hóa chủ trương, định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, giải quyết được các hạn chế, bất cập của thực tiễn; tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển, hướng đến mục tiêu quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Về phạm vi sửa đổi, nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo thể chế hóa được chủ trương đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, dự thảo luật trình sửa đổi 39 điều, bổ sung hai điều, nhưng có những vấn đề chưa phải là cốt lõi, chưa thật sự cần thiết sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, cần rà soát, tổng kết, đánh giá tác động sâu sắc hơn những vấn đề sửa đổi.

Buổi chiều, thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), nhiều đại biểu tán thành quy định Cơ quan Cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công thương, nhưng đề nghị quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan này, vì đây là cơ quan vừa thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về cạnh tranh, vừa thực hiện tố tụng cạnh tranh.

Về hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước, có ý kiến cho rằng, dự thảo luật quy định cơ quan nhà nước không được thực hiện những hành vi gây cản trở cạnh tranh là cần thiết. Tuy nhiên, cần loại trừ áp dụng đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp, bảo đảm yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.

Có ý kiến đề nghị quy định về tố tụng cạnh tranh phải chặt chẽ, khoa học, rõ hơn nữa trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể để bảo đảm tính độc lập trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh. Dự thảo luật quy định thời hạn tối đa giải quyết vụ việc cạnh tranh lên tới hai năm là quá dài, có thể tác động tiêu cực tới các chủ thể tham gia tố tụng, nhất là ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, cho nên cần nghiên cứu sửa đổi nội dung này phù hợp thực tiễn.

Chia sẻ