Quán triệt văn bản mới về công tác dân vận tại miền trung - Tây Nguyên

Thứ Năm, 08/03/2018, 18:23:42
 Font Size:     |        Print

Sáng 8-3, tại Ðà Nẵng, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị.

Ðại biểu dự hội nghị được nghe quán triệt, triển khai các văn bản: Quyết định số 99-QÐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QÐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận đề cập đến nhiều vấn đề mới, quan trọng, cần phải nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Ðồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ tinh thần, nội dung từng văn bản. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp ủy đảng cần trực tiếp chỉ đạo, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC