Thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 23/02/2018, 21:13:32
 Font Size:     |        Print

Ngày 23-2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã quán triệt, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của TP Hồ Chí Minh đối với cả nước. Tuy vậy, thành phố chưa tạo được bước đột phá phát huy tiềm năng, lợi thế, rõ nhất là tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 -
2016 không đạt kế hoạch, tăng trưởng công nghiệp nói chung và hầu hết các ngành trọng yếu và truyền thống đều giảm. Chủ trương cho thí điểm các giải pháp và chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố tuy đã được triển khai bước đầu nhưng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu tính đột phá, kết quả chưa rõ nét; tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố giai đoạn 2017 - 2020 không tăng mà còn bị giảm.

Kết luận số 21 của Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 16 đã đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ thành phố. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần hoàn thành hằng năm của các cơ quan, đơn vị, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phải đặt trong tổng thể chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trong khuôn khổ pháp luật; việc gì đã rõ thì cho làm ngay, việc gì chưa rõ, còn phức tạp thì cho làm thí điểm, sơ kết, tổng kết để nhân rộng. Trong năm 2018, tập trung thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố cùng với Nghị quyết số 54 của Quốc hội và Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, định hướng hình thành vùng trung tâm đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có tương tác tốt hơn về nghiên cứu trí tuệ, ứng dụng công nghệ cao, đô thị hiện đại, trung tâm tài chính.

Hội nghị đã nghe quán triệt, triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

PV

Chia sẻ