Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”

Thứ Ba, 09/01/2018, 08:06:23
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: NHAN SÁNG - TTXVN

NDĐT - Trong hai ngày 9 và 10-1, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tòa án năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Năm 2017, công tác giải quyết xét xử các loại vụ án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án có nhiều chuyển biến mang tính thực chất cả về tiến độ và chất lượng; nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; đã xử lý dứt điểm một số vụ án xét xử oan người không có tội từ những năm trước. Từ ngày 1-10-2016 đến ngày 30-9-2017, các tòa án đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3%); số vụ việc hiện đang tạm đình chỉ giải quyết là 9.622 vụ (bằng 2%); số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. Công tác giải quyết khiếu nại về tư pháp dần đi vào nề nếp, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Trong quá trình xét xử, các tòa án đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và nguyên tắc suy đoán vô tội; các phán quyết của tòa án bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Trong năm qua, không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội; các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng được tập trung chỉ đạo giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Năm 2018, các tòa án tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, kết quả, thành tích xuất sắc mà tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước đánh giá cao tính tích cực, chủ động, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các tòa án trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các tòa án nhân dân năm 2018, Chủ tịch nước đề nghị các tòa án tập trung thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 về lĩnh vực này. Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là công tác đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp trong các hoạt động của tòa án. Xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Chủ tịch nước đề nghị tòa án nhân dân các cấp cần chủ động sắp xếp, kiện toàn tinh gọn bộ máy; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các tòa án để phân cấp mạnh mẽ, hợp lý hơn; phân định nhiệm vụ, quyền hạn của chánh án tòa án các cấp trong quản lý hành chính và trong hoạt động tố tụng để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tòa án. Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là đối với đội ngũ công chức có chức danh tư pháp.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần xây dựng tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tòa án thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

QUỐC VIỆT

Chia sẻ