Lào Cai nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Thứ Năm, 07/12/2017, 20:13:34

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020”, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp cụ thể nhằm tạo đột phá, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực đời sống - xã hội.

Lào Cai nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

Sinh viên Trường cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore (Bình Dương) thực tập nghề điện tử công nghiệp.

Theo đó, ngành thanh tra tỉnh đã tập trung phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những bất cập và hạn chế vi phạm, tiêu cực phát sinh trong hoạt động thanh tra; có quy định cụ thể, chặt chẽ, khoa học để kiểm tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Những cuộc thanh tra quy mô rộng, liên quan nhiều nội dung thì thành lập tổ giám sát. Ngoài việc gắn trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra với công tác xử lý sau thanh tra, điểm mới quan trọng, trong công tác thanh tra là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có vi phạm, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu này đã đặt các đoàn thanh tra trước đòi hỏi cao về chất lượng, độ chuẩn xác và trách nhiệm cá nhân của các thành viên. Thanh tra tỉnh cũng ký quy chế phối hợp Công an tỉnh; Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lào Cai về những nội dung cần phối hợp giữa các ngành trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu năm đến nay, ngành thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 109 cuộc thanh tra hành chính (tăng 16 cuộc so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, có 80 cuộc theo kế hoạch và 29 cuộc thanh tra đột xuất. Qua hoạt động thanh tra, phát hiện tổng số tiền vi phạm hơn 59 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 58 tỷ đồng. Ngành thanh tra tỉnh cũng đã triển khai 222 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 780 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền vi phạm 42 tỷ đồng. Qua đó, ban hành 647 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 42 tỷ đồng…

* Bình Dương phát huy các nguồn lực trong dạy nghề

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được củng cố. 5 năm qua, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 10.155 lao động nông thôn; trong đó, lĩnh vực phi nông nghiệp 8.477 người, lĩnh vực nông nghiệp 1.675 người.

Tỷ lệ lao động sau khi học nghề có việc làm đạt hơn 80%. Nhiều mô hình liên kết trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc thay đổi tư duy lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững đối với khu vực nông thôn.

Giai đoạn 2017-2020, tỉnh dự kiến đào tạo khoảng 5.500 lao động nông thôn; trong đó, nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp khoảng 3.500 người và lĩnh vực nông nghiệp 2.000 người; tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề ít nhất đạt 80%..., từ đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống người dân khu vực nông thôn.

PV và TTXVN