Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Cán bộ tỉnh, huyện dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:45:19
 Font Size:     |        Print
 

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thường xuyên dự họp với Ðảng ủy cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Sau 5 năm thực hiện việc phân công cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ xã, chất lượng hoạt động của các chi bộ nông thôn ở tỉnh Thái Bình được nâng cao rõ rệt. Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ðảng đạt hiệu quả cao hơn.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh vào ngày mồng ba hằng tháng và phân công 157 cán bộ là tỉnh ủy viên, trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ xã, tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy cũng phân công 379 cán bộ trong cấp ủy, trưởng, phó các cơ quan cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã.

Ðồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được Tỉnh ủy phân công dự sinh hoạt với các chi bộ và Ðảng ủy xã Thái Hồng (huyện Thái Thụy) cho biết: Trước đây, Thái Hồng là một xã nghèo, thuần nông, kinh tế phát triển chậm. Hơn 80% số đảng viên là cán bộ đã về hưu, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chưa cao, nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên vào công việc chung của Ðảng còn ít. Những khó khăn, vướng mắc của địa phương giải quyết còn chậm, xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu và tiến độ đề ra.

Ðến nay, xã Thái Hồng có nhiều chuyển biến rõ nét. Sinh hoạt chi bộ vào ngày mồng ba hằng tháng đã trở thành nền nếp, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cao, nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảng viên tích cực tham gia ý kiến, tập trung bàn những vấn đề trọng tâm. Trung bình mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ có bốn, năm ý kiến phát biểu xây dựng nghị quyết. Trong các cuộc họp chi bộ có cán bộ tỉnh, huyện tham dự, đảng viên trong chi bộ rất tích cực tham gia ý kiến, mạnh dạn nêu lên những hạn chế, yếu kém và những vướng mắc của cơ sở.

Nhiều vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, giải quyết kịp thời. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được đưa ra thảo luận kỹ từ cách làm cho đến phân công trách nhiệm. Những năm gần đây, các chi bộ và Ðảng bộ xã Thái Hồng đều đạt trong sạch, vững mạnh. Theo đó, xã Thái Hồng quyết tâm đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương) được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014. Bí thư Ðảng ủy xã Phạm Văn Nhận nêu cách làm của địa phương: Quá trình xây dựng nông thôn mới, Ðảng ủy có nhiều nghị quyết chỉ đạo thực hiện, có bước đi và cách làm trong từng giai đoạn, bảo đảm công khai, minh bạch, huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Trong đó phải kể đến sự đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện được phân công về sinh hoạt với đảng bộ, chi bộ của xã. Các đồng chí tham gia rất tích cực từ việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, quy hoạch nông thôn mới. Việc các đồng chí cán bộ cấp trên dự sinh hoạt chi bộ đều đặn, đúng kỳ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những vấn đề được phân cấp cho các thôn đều được chi bộ bàn bạc, thảo luận dân chủ.

Chi cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Vũ Công Bình phân tích thêm: Các đồng chí cán bộ của tỉnh và huyện được phân công về sinh hoạt với đảng bộ, chi bộ xã đều tìm hiểu kỹ đặc điểm tình hình của địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau đó, các đồng chí phản ánh với cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Nhiều ý kiến, kiến nghị hoặc vấn đề còn băn khoăn của đảng viên được giải đáp ngay từ chi bộ, tạo được sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số xã trước đây có nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện về sinh hoạt cùng đã tham gia các giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc. Chính điều đó đã tạo lòng tin và quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Năm 2013, toàn tỉnh chỉ có 10 xã nông thôn mới, đến nay đã có 174 xã trong tổng số 263 xã được công nhận là xã nông thôn mới.

Ðược biết, hằng tháng trước khi dự họp với chi bộ, đảng bộ xã, các đồng chí cán bộ tỉnh, huyện đều bàn bạc với đảng ủy xã về nội dung, phương pháp tiến hành sinh hoạt, chuẩn bị kỹ những ý kiến tham gia với chi bộ, đảng bộ. Sau khi dự sinh hoạt, các đồng chí đều phản ánh ý kiến trực tiếp với đồng chí ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố. Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình Ðặng Văn Hách cho biết: Ðịnh kỳ sáu tháng, một năm tỉnh tổ chức họp sơ kết đánh giá tình hình chung, kết quả cụ thể, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để chỉ đạo tiếp. Trung bình có khoảng 85 đến 90% số cán bộ thường xuyên về dự họp với các chi bộ, đảng bộ xã. Sau 5 năm thực hiện cách làm này, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt được cải tiến và đổi mới, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; bàn bạc thảo luận việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, Quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua... Tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Trong sinh hoạt, đảng viên tham gia nhiều ý kiến có chất lượng. Tỷ lệ đảng viên dự họp hằng tháng đạt 92%, trung bình số kỳ sinh hoạt chi bộ trong một năm là 12,2 buổi, số buổi sinh hoạt chuyên đề của một chi bộ trong năm là 1,8 buổi, số đảng viên tham gia góp ý kiến trong một kỳ sinh hoạt đạt 4,46 lượt ý kiến. Thời gian bình quân sinh hoạt chi bộ 1,89 giờ/buổi. Số chi bộ trong sạch, vững mạnh tăng. Năm 2016, Ðảng bộ tỉnh có 75% số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Chuyên đánh giá: Việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ xã là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ðảng có hiệu quả. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy, chi bộ phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị chu đáo, quan tâm tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ phải tìm cách giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy ý thức trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên để có những quyết định đúng đắn, kịp thời. Bản thân các đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ, đảng ủy viên, chi ủy viên phải gương mẫu, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân, thẳng thắn tự phê bình và phê bình để xây dựng nghị quyết bảo đảm thiết thực, có tính khả thi cao.

HỒNG VĂN

Chia sẻ