Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt từ 7,3 đến 7,8%

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:27:19
 Font Size:     |        Print

Chiều 6-12, kỳ họp thứ năm HÐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã bế mạc sau ba ngày làm việc. Ðồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự.

Kỳ họp đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018 với 20 chỉ tiêu, chín nhiệm vụ trọng tâm, tám nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, thành phố phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 tăng 7,3 đến 7,8% (theo cách tính mới); vốn đầu tư xã hội tăng 10,5 - 11% ; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng từ 7,5 đến 8%, tăng thêm 80 trường công lập đạt chuẩn quốc gia... Bên cạnh đó, còn có các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; đồ án "Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000"; chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020; đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng... Ðây là những căn cứ, cơ sở pháp lý để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố thời gian tới.

Ngay sau kỳ họp, HÐND thành phố yêu cầu các đơn vị trên địa bàn sớm xây dựng, kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo.

PV

Chia sẻ