Cả nước có khoảng 30% số hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Thứ Tư, 06/12/2017, 19:15:53
 Font Size:     |        Print

Ngày 6-12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Ðồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì hội nghị. Cùng dự tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn bốn năm triển khai Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là HTX bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả. Từ tỷ lệ 10% số HTX hoạt động hiệu quả (năm 2012), đến nay đã có khoảng 30% số HTX trên cả nước hoạt động hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng GDP cả nước bình quân trong bốn năm qua khoảng 4%. Tuy nhiên, khu vực KTTT, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, phong trào phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; bộ máy quản lý vừa yếu, vừa thiếu và phân tán; phần lớn HTX có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết;...

Phát biểu ý kiến từ đầu cầu TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, mô hình sản xuất hộ gia đình, nhỏ lẻ muốn nâng cao doanh thu, thu nhập thì phải tham gia HTX. Doanh nghiệp muốn nguồn hàng của mình ổn định, bảo đảm chất lượng nhưng không thể kết nối được với tất cả các hộ sản xuất nhỏ lẻ mà phải thông qua các HTX. Không có HTX thì không thể tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi để thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, cần nhận thức rõ hơn về vị trí và vai trò của KTTT, HTX, nhất là trong nông nghiệp vì việc này gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; không có HTX nông nghiệp thì khó có thể tái cơ cấu lĩnh vực này. Ðồng thời, sự phát triển của HTX cũng gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực chất là tổ chức lại sản xuất, giúp nông dân liên kết với nhau trong nền kinh tế thị trường. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì xây dựng chiến lược phát triển KTTT, HTX đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể, lâu dài cho HTX; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ khối kinh tế này phát triển; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đề án trình Chính phủ phê duyệt đổi mới phát triển 15 nghìn HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo nghị quyết của Quốc hội;...

PV

Chia sẻ