Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa ba tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapư, Sê Kông (Lào)

Thứ Năm, 16/11/2017, 04:29:41

NDĐT - Ngày 16-11, tại TP Kon Tum, Ủy ban Mặt trận ba tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Atapư và Sê Kông (Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Atapư và Sê Kông.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa ba tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Attapư, Sê Kông (Lào)

Quang cảnh hội nghị.

Từ năm 2015 Mặt trận ba tỉnh Kon Tum, Atapư và Sê Kông đã ký kết chương trình hợp tác trên năm lĩnh vực gồm: tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt; hoạt động giao lưu kết nghĩa; tuyên truyền giữ vững quốc phòng - an ninh; hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trao đổi kinh nghiệm.

Qua hai năm triển khai thực hiện, Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tỉnh thường xuyên trao đổi đoàn; thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, xây dựng hạ tầng cửa khẩu; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh giữa các bên; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau phát triển nông nghiệp; phối hợp có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh biên giới, phân giới cắm mốc, phòng chống tội phạm khu vực biên giới, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập, di cư trái phép.

Nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa các tỉnh, tại hội nghị, các đại biểu nhất trí trong thời gian tới, Mặt trận ba tỉnh tham mưu với Đảng, phối hợp chính quyền và các ngành chức năng địa phương thúc đẩy sự hợp tác toàn diện theo chương trình hợp tác đã ký kết giữa các địa phương; triển khai thực hiện tốt Thông cáo chung kết quả Hội nghị Quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam - Lào (giai đoạn 2017 - 2020); vận động nhân dân mỗi tỉnh tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các huyện, xã, thôn, bản của các tỉnh giáp biên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tham gia cùng chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh.

ĐINH SỸ TẠO