Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Ba, 14/11/2017, 18:57:22
 Font Size:     |        Print

Ngày 14-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công đã khảo sát tại Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC).

Theo Viện trưởng KSNDTC Lê Minh Trí, thu nhập bình quân của cán bộ, công chức trong ngành kiểm sát còn thấp, chưa khuyến khích người lao động tận tâm với công việc. Bất cập hiện nay là các chức danh tư pháp chưa có thang, bảng lương riêng, chưa có ngạch lương riêng đối với kiểm sát viên Viện KSNDTC. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, kiểm sát quy định bậc, hệ số lương của kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát giống như ngạch bậc của công chức cơ quan hành chính,...

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhận định, Viện Kiểm sát là cơ quan đặc thù, được tổ chức thành bốn cấp quản lý, cho nên việc thiết kế hệ thống thang, bảng lương và ngạch, bậc lương phải bảo đảm tính đặc thù của ngành và công bằng so với các lực lượng khác trong ngành tư pháp. Các chức danh Viện trưởng KSNDTC và kiểm sát viên của Viện KSNDTC cần được trả lương xứng đáng. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần tính toán phụ cấp ngành hay phụ cấp nghề gắn với chức danh theo đặc thù của Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng, cần tính toán trả lương theo chức vụ, cấp bậc và vị trí việc làm. Việc tính lương này sẽ thực hiện được khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Ngược lại, cơ chế lương mới sẽ hỗ trợ cho tinh giản biên chế.

PV

Chia sẻ