Biểu dương 160 trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

Thứ Bảy, 11/11/2017, 20:05:35
 Font Size:     |        Print

Ngày 11-11, tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt và biểu dương trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tại các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư giai đoạn 2014-2017.

Qua bốn năm, bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và các mô hình phù hợp, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa.

Nhiều chương trình kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến đời sống các tầng lớp nhân dân được hướng dẫn và triển khai đến khu dân cư và lồng ghép vào các nội dung cuộc vận động, đoàn kết nhân dân. Qua thực hiện, cuộc vận động đã phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy được các nguồn lực trong nhân dân, phát huy tính tự quản trong khu dân cư.

Tại hội nghị, 160 trưởng ban công tác Mặt trận, là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho gần 2.000 người có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2017 được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái trao bằng khen.

Chia sẻ