Phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Thứ Năm, 12/10/2017, 22:18:21
 Font Size:     |        Print

Ngày 9-12-2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Năm nay, kỷ niệm lần thứ 13 Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2017) cũng là dịp nhìn lại sáu năm thực hiện nghị quyết quan trọng nêu trên.

Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có hơn 496 nghìn doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, trong đó DN nhỏ và vừa (NVV) chiếm 97%. Từ đầu năm đến nay, có gần 94 nghìn DN thành lập mới, vốn đăng ký 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số DN và 43,5% về số vốn so cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, số DN trở lại hoạt động là 21.100, số DN giải thể và tạm ngừng hoạt động lần lượt là 8.736 và 49.345.

Nhìn chung, xu thế phát triển cả về số lượng và chất lượng các DN vẫn tiếp tục giữ vững. Mấy năm gần đây, mỗi năm cả nước có thêm hơn 100 nghìn DN mới, nếu giữ được tiến độ này, nhiều khả năng đạt được mục tiêu đến năm 2020 cả nước có một triệu DN hoạt động. Ðó là thành tựu chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng DN, doanh nhân. Ðầu tư phát triển và tốc độ tăng GDP khá cao có vai trò chủ công, then chốt của tất cả các loại hình DN, nhất là năm nay là năm đầu sau nhiều năm, có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 13 chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, DNNVV có mặt tại khắp các địa bàn (đô thị, đồng bằng, vùng cao, biên giới, hải đảo), tham gia tất cả các ngành nghề, giải quyết hơn 60% số việc làm cho người lao động trên cả nước, đóng góp khoảng 40% GDP,... Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vẫn còn những DN, doanh nhân yếu kém, tiêu cực, lừa đảo, làm hàng giả, chiếm dụng vốn…

Ðể phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của lực lượng chủ công trong phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, ngay trong dịp kỷ niệm này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/T.Ư và việc đưa Luật Hỗ trợ DNNVV đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba ngày 12-6 vừa qua vào thực tiễn. Ðồng thời, cần tổng hợp tình hình triển khai các chính sách, quyết định của Chính phủ, các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nhân để có biện pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN phát triển nhanh và vững chắc hơn. Tiếp tục cải cách hành chính, quyết liệt chống phiền hà, sách nhiễu để tiếp sức cho DN nâng cao khí thế hào hứng lập nghiệp và phát triển cơ nghiệp. Chúng ta luôn có một lực lượng hậu bị mạnh là hàng trăm nghìn hộ công thương nghiệp có thể nhanh chóng chuyển thành DN mới nếu các ngành, các cấp, nhất là các ngành kế hoạch và đầu tư, tài chính, thuế thật sự là bạn đồng hành của DN.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng DN, doanh nhân, với tổ chức đại diện của họ là các hiệp hội DN và ngành nghề, trong đó có Hiệp hội DNNVV Việt Nam có ý nghĩa, tác dụng rất quan trọng trong sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng DN, bảo đảm đạt được mục tiêu một triệu DN hoạt động lành mạnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực vào năm 2020.

NGUYỄN ANH DŨNG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC