Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổng kết 5 năm phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh, trật tự

Thứ Tư, 13/09/2017, 11:36:17
 Font Size:     |        Print
 

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân. (Ảnh: DUY LINH)

NDĐT- Chiều 13-9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND (2012-2017); ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Nhân dân giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an, cùng các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Báo Nhân Dân.

Tại hội nghị, đồng chí Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập,Trưởng Ban Chính Trị - Xã hội Báo Nhân Dân trình bày báo cáo nêu rõ, ngày 14-12-2012, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Báo Nhân Dân đã ký Nghị quyết Liên tịch số 02/2012/NQLT/BND-BCA, ban hành Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng trên Báo Nhân Dân giai đoạn năm năm lần thứ ba (2012-2017). Trước đó là giai đoạn 2002-2007; 2007-2012). Ngay sau đó, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết và Chương trình phối hợp đến các Ban chuyên môn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm trên các ấn phẩm Nhân Dân. Bộ Công an cũng có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Báo Nhân Dân; có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi khi phóng viên Báo Nhân Dân đến khai thác tài liệu tuyên truyền. Các ấn phẩm của Báo Nhân dân, gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử, Thời Nay và Truyền hình Nhân Dân chủ động cử phóng viên đi cơ sở, phối hợp đội ngũ phóng viên thường trú tại các địa phương, các cộng tác viên phản ánh cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên báo Đảng; tuyên truyền sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, các điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; Công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ở các địa phương, gắn đấu tranh phòng, chống tội phạm với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Các thông tin đăng tải trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân được lựa chọn, cân nhắc kỹ càng, không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các sự kiện tuyên truyền lớn, tiêu điểm tuyên truyền theo chuyên đề trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), thường xuyên cập nhật thông tin toàn diện, đầy đủ, chính xác và tin cậy về các hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng chống âm mưu "diễn biến hoà bình", luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động và các biểu hiện tiêu cực có liên quan đến công tác bảo vệ ANTT. Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân thời gian qua đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng đặt ra những thách thức và áp lực ngày càng lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Việc ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân giai đoạn 2018-2023 khẳng định quyết tâm chính trị và sự gắn bó mật thiết giữa hai cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền của Đảng trên lĩnh vực ANTT. Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng rằng, trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết, hai cơ quan sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân để góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an và công tác tuyên truyền trên báo Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Tạo sự chủ động, thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nêu rõ, thời điểm hiện tại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là triển khai NQ T.Ư 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặt lên vai lực lượng CAND với tư cách là “thanh bảo kiếm” của Đảng, của nhân dân cũng như đặt lên vai Báo Nhân Dân với tư cách là Cơ quan T.Ư của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, hết sức vẻ vang, song rất nặng nề. Nội dung Chương trình hành động giai đoạn 2012-2017 tổng kết hôm nay phản ánh rõ những kết quả, thành tựu to lớn của Bộ Công an và Báo Nhân dân đã đạt được, là nỗ lực công sức của nhiều đơn vị, nhiều đồng chí, mà hôm nay, các đơn vị được khen thưởng là đại diện tiêu biểu. Mục tiêu mà Bộ Công an và Báo Nhân Dân cần đạt tới, những bài học và những khiếm khuyết tồn tại trong thời gian qua cần phải được tổng kết đánh giá đúng mức và khắc phục trong quyết tâm chính trị thông qua việc tiếp tục ký kết phối hợp tuyên truyền về công tác ANTT và xây dựng lực lượng trong giai đoạn mới 2018-2023 với nhiều khó khăn, thách thức mà mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân phải nỗ lực vượt qua. Điều đó đòi sự chung tay góp sức hơn nữa của lãnh đạo hai cơ quan, của tất cả các đơn vị và các đồng chí chúng ta.

Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tích cực và có vai trò xứng đáng trong tuyên truyền Chương trình hành động 08/2017 của Đảng ủy Công an T.Ư về triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa 12 trong toàn lực lượng CAND. Tuyên truyền Kế hoạch 138/2015 của Đảng ủy Công an T.Ư về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15 của Bộ Công an về “Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế trong CAND”; đẩy mạnh kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác của lực lượng CAND.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng bằng khen cho các tập thể của Bộ Công an có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã tiến hành trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng năm cá nhân là các lãnh đạo Báo Nhân Dân, gồm các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo Nhân Dân; Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân dân; Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính Trị - Xã hội Báo Nhân dân, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân và trao bằng khen của Bộ trưởng Công an cho các tập thể Báo Nhân dân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, lãnh đạo Báo Nhân Dân trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân tặng các lãnh đạo Bộ Công an và trao Bằng khen của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho các tập thể của Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

LÊ TÚ

Chia sẻ