Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Siết chặt quản lý, chi ngân sách nhà nước

Thứ Tư, 19/04/2017, 21:45:28
 Font Size:     |        Print

Sáng 19-4, tiếp tục phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) thảo luận, xem xét việc thành lập bốn phường thuộc thị xã Sầm Sơn và TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH về nội dung nêu trên nêu rõ, việc thành lập bốn phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho TP Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng TP Thanh Hóa - Sầm Sơn - Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Qua thảo luận, phần lớn các ý kiến đề nghị, Ủy ban TVQH xem xét việc thành lập các phường thuộc thị xã Sầm Sơn đồng thời với việc thành lập TP Sầm Sơn, do các đơn vị hành chính này đã bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; việc thành lập các phường trước sau đó thành lập thành phố cũng bảo đảm đúng trình tự quy định, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, bốn xã và thị xã Sầm Sơn cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh, đề nghị Ủy ban TVQH quyết định thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch QH lưu ý, khi triển khai thành lập bộ máy chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết cần bảo đảm về an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường sinh thái, văn hóa, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ tương xứng. Đáp ứng nguyện vọng của người dân trong chuyển đổi nghề, giải quyết hợp lý các khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ủy ban TVQH đã biểu quyết thông qua việc thành lập bốn phường thuộc thị xã Sầm Sơn và TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, Ủy ban TVQH biểu quyết đồng ý cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thay bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, do đã thay đổi lĩnh vực phụ trách công tác.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2016. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - ngân sách nêu rõ: Năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Chính phủ về THTK, CLP ngày càng được chú trọng, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Kết quả THTK, CLP năm 2016 góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực đáng khích lệ còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục như: ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về định mức, tiêu chuẩn, chế độ chậm, thực hiện chưa nghiêm; Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tuy đã được siết chặt gắn với yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả nhưng có lúc, có nơi còn xảy ra lãng phí, thất thoát, tiêu cực. Việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, phương tiện của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước còn biểu hiện lãng phí. Việc quản lý đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước hiệu quả chưa cao. Lãng phí, thất thoát trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều và chậm được khắc phục.

Nhằm nâng cao hơn nữa việc THTK, CLP, các đại biểu đề nghị trong quá trình xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm, QH cần siết chặt hơn nữa tiết kiệm chi NSNN, quyết định cụ thể mức tăng, giảm biên chế quản lý nhà nước và biên chế sự nghiệp hằng năm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện Luật THTK, CLP, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, mua sắm và sử dụng tài sản công. Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát lại bộ máy quản lý nhà nước, bám sát theo quy định của Luật THTK, CLP. Đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công, cần xác định chức năng nhiệm vụ rõ ràng gắn với giao kinh phí tự chủ một cách khoa học, đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước. Chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong khu vực hành chính sự nghiệp rà soát, đánh giá, xác định lại vị trí việc làm gắn với yêu cầu tiết kiệm, tinh giản biên chế 10% đến năm 2020.

Trước đó, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

PV

Chia sẻ