Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Năm, 20/04/2017, 04:40:42
 Font Size:     |        Print

Chiều 19-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VƯƠNG ĐÌNH HUỆ chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT). Dự thảo Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về thu hút DN đầu tư vào NNNT.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, muốn kêu gọi DN đầu tư thì Nhà nước phải có các giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị đổi tên dự thảo thành Nghị định về phát triển DN trong NNNT thay vì chỉ có khuyến khích DN đầu tư khi nhiều gia trại, trang trại, HTX có năng lực sản xuất lớn nhưng chưa phát triển thành DN. Thêm vào đó, cơ quan soạn thảo cần đặt vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn thiện lại dự thảo Nghị định, lưu ý việc cập nhật các nội dung của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (dự kiến được Quốc hội thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 3) và các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 5 về thể chế kinh tế thị trường. Trong đó, coi trọng các nội dung về tạo thuận lợi thương mại, mở rộng đối tượng điều chỉnh, quy định công bố công khai quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách liên quan phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…

PV

Chia sẻ