Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Sầm Sơn

Thứ Tư, 19/04/2017, 14:22:58
 Font Size:     |        Print
 

Bãi biển Sầm Sơn.

NDĐT - Tiếp tục chương trình tại phiên họp thứ chín, sáng 19-4, với 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Đề án và Nghị quyết về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Tờ trình của Chính phủ về Đề án Về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc thành lập bốn phường và thành phố là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và thị xã Sầm Sơn nói riêng.

Các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh là bốn trong 11 đơn vị hành chính chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn, có vị trí liền kề với các phường nội thị của thị xã và giáp ranh với thành phố Thanh Hóa. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của các xã này đã có bước phát triển mạnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa đã, đang đặt ra cho các xã này nhiều vấn đề cấp thiết trong quản lý cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường. Vì vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị.

Trong những năm qua, thị xã Sầm Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ba năm, giai đoạn 2014-2016 đạt 18,27%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2016 đạt 2.569 tỷ đồng. Tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch quốc gia; Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ thị xã Sầm Sơn cũng được quy hoạch là thành phố thuộc tỉnh đến năm 2020; thị xã Sầm Sơn cũng đã được công nhận là đô thị loại III theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sầm Sơn lần thứ XVI đã xác định ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng thị xã Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch quốc gia, là mục tiêu để Đảng bộ và nhân dân thị xã Sầm Sơn nỗ lực phấn đấu hoàn thành, tạo tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố đáng sống với chức năng chính là du lịch, dịch vụ mang thương hiệu đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và thành lập thành phố Sầm Sơn đã bảo đảm các điều kiện quy định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển đô thị của thị xã, góp phần vào việc nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn nói riêng và cả tỉnh Thanh Hóa nói chung; tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, bảo đảm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương…

Các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh đã đạt đủ 03/03 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã gồm quy mô dân số; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Thị xã Sầm Sơn đã đạt 03/04 tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh gồm quy mô dân số, loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, chưa đạt tiêu chuẩn tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, sau khi thành lập bốn phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, thị xã Sầm Sơn sẽ đạt đủ 04/04 tiêu chuẩn.

Tán thành với đề xuất của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Pháp luật nhận thấy việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa là nhu cầu khách quan, phù hợp với các quy hoạch chung, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của thị xã Sầm Sơn; tạo động lực to lớn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ. Về thực trạng phát triển, các xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và thị xã Sầm Sơn đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật nhất trí với Đề án của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ tán thành sự thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa như đề xuất của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

Tính đến ngày 31-12-2016, tỉnh Thanh Hóa có 11.114,65 km2 diện tích tự nhiên, dân số khoảng 3,5 triệu người, 27 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã và 24 huyện) và 635 đơn vị hành chính cấp xã (30 phường, 28 thị trấn, 577 xã). Trong đó, thị xã Sầm Sơn có 44,94 km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm bốn phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến và bảy xã Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

THÁI AN

Chia sẻ