Quỳ Hợp quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Thứ Bảy, 15/04/2017, 03:07:49
 Font Size:     |        Print
 

Huyện ủy Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.

Đảng bộ huyện Quỳ Hợp có 63 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 21 đảng bộ xã, thị trấn; 8 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; 34 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp với tổng số 7.719 đảng viên. Nhằm đưa Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và bốn nhóm giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ thị tất cả TCCSĐ thực hiện Nghị quyết kiên quyết, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ yêu cầu các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp rà soát, đánh giá đúng thực trạng cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị, có kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung kiểm điểm làm rõ khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tập thể, chỉ rõ nguyên nhân từng khuyết điểm, yếu kém, liên hệ với từng cá nhân và phương hướng khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Hồ Lê Ngọc cho biết: "Tại hội nghị kiểm điểm, tinh thần tự giác được phát huy cao độ. Các biểu hiện suy thoái trong 27 biểu hiện được làm rõ. Bên cạnh những biểu hiện được nhận diện, chúng tôi có từng giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục. Việc chỉ đạo khắc phục được triển khai đồng bộ, nhưng chúng tôi chủ động hơn, quyết liệt hơn đối với những biểu hiện liên quan đến công tác quản lý về khoáng sản. Đối với các đảng bộ, chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm, chúng tôi tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trong thời gian tới sẽ khắc phục những việc làm chưa tốt".

Nhìn chung, các thành viên Ban Thường vụ qua tự phê bình và phê bình đã tỏ rõ tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, nêu lên những ưu điểm, đi sâu vào khuyết điểm, hạn chế của cá nhân và tự kiểm điểm kỹ về lĩnh vực công tác của mình, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 13 đoàn công tác, phân công các đồng chí trong Thường trực, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng đoàn chỉ đạo kiểm điểm tại tất cả đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Các cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, theo hướng dẫn và chỉ đạo của Huyện ủy thành lập các đoàn công tác, chỉ đạo kiểm điểm đối với các chi bộ, tổ chức đảng cấp dưới. Các hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân diễn ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cởi mở, không né tránh trách nhiệm; mọi khuyết điểm, hạn chế của tập thể đều được gắn với phần kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân khi kiểm điểm trước tập thể. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã bám sát ba vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đã được nêu ra, phân tích sâu sắc.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, nhiều chi bộ, đảng bộ có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Các đơn vị đã tập trung vào tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tổ chức cho đảng viên phê bình và tự phê bình cá nhân và tổ chức; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới đảng viên, công nhân, viên chức đơn vị… Đồng chí Trịnh Xuân Toán, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp cho biết: Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự huyện là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ huyện Quỳ Hợp thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Trong quá trình kiểm điểm, đảng bộ nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, làm rõ những biểu hiện về tư tưởng, chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, của Đảng bộ và từng cá nhân đảng viên, đặc biệt là các đồng chí chủ trì để kiểm điểm và kiểm điểm với tinh thần trung thực, đoàn kết, xây dựng. Từng đảng ủy viên được kiểm điểm nêu cao tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp một cách chân thành. Sau kiểm điểm, cấp ủy và từng đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm.

Ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và chương trình hành động với mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ đó từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện. Việc tham gia góp ý kiến cho các tập thể và cá nhân đều công tâm, khách quan, có trách nhiệm; tuyệt đối không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm, góp ý để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín cán bộ.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng mang đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên và đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, thật sự là nghị quyết của “ý Đảng - lòng dân”. Ông Dương Xuân Canh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Quỳ Hợp tâm sự: "Sau khi có Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, chúng tôi tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cơ sở, quán triệt rõ trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Người cao tuổi tuy sức khỏe hạn chế nhưng vai trò rất lớn trong cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, trách nhiệm của người cao tuổi trước hết phải gương mẫu, tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, trong địa phương thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII".

Để thực hiện tốt Nghị quyết, Huyện ủy Quỳ Hợp xác định cần khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện Nghị quyết cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các tổ chức cơ sở đảng và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đây sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quỳ Hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, từng bước làm chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: HUY NHÂM

Chia sẻ