Tổng thống Nhà nước I-xra-en R.Ríp-lin và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thứ Hai, 20/03/2017, 01:29:02
 Font Size:     |        Print
 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Nhà nước I-xra-en Rơ-ven Ríp-lin và Phu nhân cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước I-xra-en đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Cùng đi có: Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Ha-ren Tu-bi; Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại Đa-vít Xa-ran-ga; Cố vấn quân sự của Tổng thống Bô-a He-scô-vít; Chánh văn phòng Tổng thống Ríp-ca Ra-vít; Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mi-ra Rát-da-bi; Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam Mây-ráp Ây-lơn Sa-ha.

Tổng thống R.Ríp-lin sinh ngày 9-9-1939. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật, Đại học Hê-bru, Giê-ru-xa-lem. Ông trở thành Nghị sĩ Quốc hội từ năm 1988 đến 1992; giữ các cương vị: Chủ tịch đảng Li-cút từ năm 1988 đến 1993, Bộ trưởng Thông tin từ năm 2001 đến tháng 2-2003, Chủ tịch Quốc hội khóa 16 từ tháng 2-2003 đến tháng 4-2006, Chủ tịch Quốc hội khóa 18 từ tháng 2-2009 đến tháng 2-2013. Ông trở thành Tổng thống Nhà nước I-xra-en từ tháng 6-2014 đến nay.

Chia sẻ