Công bố quyết định nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Bảy, 18/02/2017, 00:51:18
 Font Size:     |        Print

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ công bố các quyết định Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và các đồng chí chủ tịch hội đồng khoa học cơ sở.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên, GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; PGS, TS Vũ Văn Phúc làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng. Ủy viên Hội đồng là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng T.Ư.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư và các hội đồng khoa học cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Trước hết là đổi mới việc định hướng nghiên cứu khoa học; công tác nghiên cứu khoa học cần phục vụ trực tiếp và thiết thực hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Đảng T.Ư, cụ thể là phục vụ các đề án của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho các cơ quan Đảng T.Ư. Chú trọng đổi mới quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng làm tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học. Các cơ quan Đảng T.Ư cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học và công nghệ nói chung, trách nhiệm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan nói riêng. Cần hình thành cơ chế lãnh đạo, định hướng, đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Cán bộ trong các cơ quan Đảng T.Ư cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, là động lực phấn đấu để trở thành chuyên gia giỏi, có phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Đảng.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức phiên họp đầu tiên, thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và trọng tâm công tác năm 2017.

PV

Chia sẻ