Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Thứ Sáu, 17/02/2017, 17:46:06
 Font Size:     |        Print
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: TRẦN HẢI

Sáng 17-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Cùng dự, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thời gian qua, VUSTA đã tích cực thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan Liên hiệp hướng vào mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN), góp phần đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội. VUSTA cũng đã làm tốt vai trò đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức khác, góp phần giải quyết những vấn đề chung của đất nước...

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của VUSTA trong thời gian qua; khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng cho rằng, với nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, quá trình này rất cần sự đóng góp ý kiến, hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học để đất nước phát triển tốt hơn, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, không tụt hậu trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cùng với đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, đứng vào nhóm đầu ASEAN. VUSTA đã làm tốt công tác tư vấn chính sách, tư vấn phản biện; bước đầu tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, là tổ chức tin cậy của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác thu hút sự đóng góp của các nhà khoa học từ nước ngoài, có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực,... Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học, các hiệp hội tiếp tục tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành về chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Về nhiệm vụ, phương hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, VUSTA cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; tham mưu cho Đảng, Chính phủ về đường lối, chính sách; tư vấn các chương trình, đề án lớn trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định. Thủ tướng cũng cho rằng, cần có sự đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ khoa học làm công tác phản biện. Thủ tướng đề nghị, Liên hiệp phải tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức phổ biến kiến thức, áp dụng các thành tựu KHCN trong cuộc sống; tạo điều kiện cho các trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu KHCN; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về thể chế trong hoạt động KHCN; quan tâm, đào tạo đội ngũ KHCN, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ.

Trong bối cảnh thế giới ngày nay có nhiều thách thức, phức tạp, Thủ tướng đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp cần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ trí thức nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước; tránh mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, nhất là Bộ KHCN, bám sát thực tiễn, có nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế. Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần lắng nghe ý kiến đóng góp của Liên hiệp, các hiệp hội. Thủ tướng khẳng định, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà khoa học hoạt động thuận lợi; đồng thời, các nhà khoa học cũng cần chủ động vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.

PV

Chia sẻ