Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Thứ Sáu, 17/02/2017, 17:42:57
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án trung ương. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Ngày 17-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với các cơ quan thi hành án thuộc các bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp.

Năm 2016, các cơ quan thi hành án thuộc các bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình khiếu nại, tố cáo về thi hành án còn phức tạp, các cơ quan thi hành án đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tăng cường, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động thi hành án. Sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với nhau và với các ban, bộ, ngành tư pháp và nội chính trung ương được chú trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các cơ quan thi hành án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại diện các ban, bộ, ngành tư pháp và nội chính trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành án.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan thi hành án đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của một số phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm cả truyền thống và phi truyền thống.

Đồng tình với những nhiệm vụ công tác năm 2017 của các cơ quan thi hành án đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan thi hành án cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thi hành án, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo đảm hoạt động thi hành án cả về hình sự, dân sự, hành chính chính xác, khách quan, đúng pháp luật, tích cực góp phần phòng, chống tội phạm...

Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan thi hành án cần chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án, tạo hành lang pháp lý ổn định, vững chắc cho hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và quản lý, giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo liên ngành kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cơ quan thi hành án cần phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ phạm nhân trốn trại. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; thực hiện nghiêm chế độ, chính sách, pháp luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên và học sinh, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho họ phấn đấu cải tạo hoàn lương, hạn chế tái phạm tội. Đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để vu cáo, xuyên tạc chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội.

Chủ tịch nước cho rằng, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án và giữa các cơ quan thi hành án với tòa án, viện kiểm sát và các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án, nhất là trong việc thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác thi hành án.

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ để các cơ quan thi hành án hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

PV

Chia sẻ