Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận khi tinh giản biên chế

Thứ Sáu, 17/02/2017, 13:35:24
 Font Size:     |        Print
 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW.

NDĐT - Ngày 17-2, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã họp đánh giá kết quả triển khai năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW năm 2016, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Qua sắp xếp, đã giảm 59 phòng, ban, giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 Ban Quản lý dự án, hai quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự án và quỹ. Tại các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sau sắp xếp giảm 128 đầu mối.

Trong năm 2017, thành phố tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị y tế, giáo dục, văn hóa, lao động thương binh và xã hội. Rà soát định mức và cơ cấu biên chế lĩnh vực y tế, giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2020. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại các quận, huyện, thị xã, sở, ngành. Thí điểm một số đề án, mô hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, thành phố đã thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW một cách chủ động, bài bản. Quá trình triển khai, thành phố tập trung đối thoại để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, sau khi sắp xếp, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, thể hiện bằng kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2016.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017, khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, thành phố cần nỗ lực và dành sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 39. Thành phố cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công, viên chức của thành phố, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Tiếp tục đánh giá hiệu quả các mô hình mới, trong quá trình thực hiện ở các cơ quan, đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng. Triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

VIỆT ANH - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chia sẻ