Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại

Thứ Tư, 11/01/2017, 19:33:19
 Font Size:     |        Print
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư.

Chiều 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) T.Ư tổ chức Phiên họp thứ hai để cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác CCTP năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư chủ trì. Tham dự phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng T.Ư Đảng; Ban Nội chính T.Ư; Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Viện KSND tối cao, một số bộ, ban, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam.

Tại phiên họp, ý kiến phát biểu của các thành viên tập trung nhấn mạnh chung quanh các nội dung quan trọng trong dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác CCTP năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017. Các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đã gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo, một số ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể để phù hợp hơn. Sau phiên họp, Văn phòng Ban Chỉ đạo được giao tổng hợp đầy đủ ý kiến, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện văn bản để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016, Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc T.Ư đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về CCTP. Chủ tịch nước nêu rõ: Phần lớn các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc về CCTP; xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP tại từng cơ quan, tổ chức, địa phương. Tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đã được kiện toàn theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức Viện KSND, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp được coi trọng. Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp tiếp tục được tăng cường; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý thực tế quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần đánh giá đúng mức, xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chưa sâu sát, để xảy ra một số sai sót, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án có liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng còn chậm trễ, còn để xảy ra sai sót, chưa đáp ứng được yêu cầu CCTP. Đội ngũ cán bộ được giao thực hiện các nhiệm vụ tư pháp còn thiếu về số lượng và một số cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ được giao thực hiện các hoạt động tư pháp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức luật sư, công chứng, giám định, thừa phát lại... chưa được tiến hành thường xuyên, chưa xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện đề án phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp còn chậm, thiếu đồng bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc T.Ư trong năm 2017, cần đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua. Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân...

Chủ tịch nước cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của một số cơ quan, bộ, ngành chuẩn bị các đề án, cho rằng các cơ quan được giao tiếp tục hoàn thiện các báo cáo trình Ban Chỉ đạo, tích cực tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu đề ra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh trong thực hiện công tác CCTP thời gian tới.

Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP ở từng cơ quan, tổ chức và các địa phương. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức một số đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình ở một số địa phương, mỗi đoàn công tác sẽ do một thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Chủ tịch nước giao Văn phòng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra và cử cán bộ tham gia phục vụ đoàn công tác.

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC