Rà soát dự án Luật Quy hoạch, bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo

Thứ Tư, 11/01/2017, 01:50:44
 Font Size:     |        Print

Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ sáu, sáng 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Qua thảo luận, các ý kiến đại biểu đánh giá cao tính cần thiết có Luật Quy hoạch, tiếp tục hoàn thiện để sớm trình Quốc hội (QH). Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, dự án này phải bảo đảm như một luật khung, khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán, lãng phí trong công tác quy hoạch; không phá vỡ hệ thống quy hoạch đã có, mang tính kế thừa, tạo được sự liên kết, thống nhất giữa các loại quy hoạch. Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nguyên tắc của các điều trong luật như: bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; khoa học; khách quan; tính dự báo, ổn định lâu dài, phù hợp với quy luật vận động của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế. Hơn nữa, bảo đảm lợi ích của người dân; khai thác lợi thế tại chỗ, từng vùng, từng địa phương, không làm gia tăng sự chênh lệch về phát triển giữa các vùng, địa phương. Ủy ban TVQH cũng tán thành quy định Chính phủ trình QH phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia vì đây là những quy hoạch đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả nước.

Cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị đổi tên dự thảo luật thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi), như vậy phù hợp khái niệm tài sản công đã được quy định trong Hiến pháp. Hơn nữa, dự thảo luật điều chỉnh cả những tài sản do các cơ quan Đảng quản lý, việc sử dụng tên Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là quá hẹp. Các ý kiến của Ủy ban TVQH chưa nhất trí với báo cáo tiếp thu của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH về việc đồng ý bổ sung thẩm quyền của Ủy ban TVQH trong việc khoán kinh phí xe ô-tô đối với các đại biểu QH.

Thảo luận về xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai, Ủy ban TVQH thống nhất việc sử dụng các nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai nộp kho bạc nhà nước, đồng thời lập dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó trừ đi phần chi, còn lại nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thống nhất quan điểm của Ban soạn thảo đối với thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy...; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng. Do đặc thù các loại tài sản công phong phú, đa dạng, ở nhiều hình thái khác nhau, được giao cho rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng nhiệm vụ khác nhau, quy mô khác nhau ở từng địa phương, nên cần thiết để Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung nêu trên nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ. Việc quy định Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định các vấn đề nêu trên đã được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành, thực tiễn thực hiện không phát sinh bất cập.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thảo luận về quy định nổ súng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga cho rằng, Ban soạn thảo cần làm rõ nguyên tắc khi nào lực lượng thi hành công vụ được nổ súng và phải cụ thể quy định được nổ súng trong trường hợp nào. Đồng tình với ý kiến này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ trường hợp nào người thi hành công vụ được nổ súng ngay và trường hợp nào cần phải cảnh báo trước khi nổ súng.

Một số ý kiến đề nghị quy định này cần được bảo đảm tính thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự về nội dung quy định phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, tránh trường hợp lạm dụng hoặc nổ súng vượt quá giới hạn. Một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ chỉ nên giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ, đồng thời phân định rõ doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ, không để doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa kinh doanh vật liệu nổ...

PV

Chia sẻ