Phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững

Thứ Hai, 11/03/2019, 04:14:44

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả vượt bậc, có những bứt phá ngoạn mục. Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành đã đi đúng hướng, tạo ra nhiều loại nông sản có sản lượng lớn, hiệu quả kinh tế cao. Thông qua đó, đóng góp vào kết quả xuất khẩu vượt mức kế hoạch đề ra, thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng theo hướng ổn định, bền vững.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành nông nghiệp cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém. Đó là, công tác quy hoạch chưa đồng bộ, khiến không ít hộ dân ở nhiều nơi vẫn sản xuất theo phong trào, chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trước mắt của thị trường. Do đó, vẫn xảy ra tình trạng được mùa, mất giá, nông sản không tiêu thụ được, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Công tác dự báo và quản lý thị trường chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng sản xuất tự phát, manh mún, không theo chuỗi giá trị cung, cầu. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn lớn, đề án cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương. Mặt khác, các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, kinh tế hộ nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn đang trở thành vấn đề bức xúc.

Tại hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu dài hạn của ngành nông nghiệp là phấn đấu trong 10 năm nữa Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất, riêng lĩnh vực chế biến nông sản, phải vào tốp 10 của thế giới. Muốn vậy, tăng trưởng nông nghiệp phải đạt mức cao, ít nhất là 3%, xuất khẩu đạt khoảng 42 đến 43 tỷ USD mỗi năm. Để thực hiện những mục tiêu này, cần tái cơ cấu mạnh mẽ nền nông nghiệp và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng sản phẩm chủ lực quốc gia và của từng địa phương. Cần làm tốt công tác thị trường, bao gồm dự báo, cân đối cung cầu, phát triển thị trường mới. Muốn vậy, phải tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 vào quản lý, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng mạnh mẽ hơn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Mặt khác, một vấn đề hết sức quan trọng là yếu tố con người. Ngành nông nghiệp cần kiện toàn đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và tận tâm với công việc. Cán bộ nông nghiệp phải sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người dân, không hời hợt trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp.

VŨ THÀNH