TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

BÀI & ẢNH: ĐOÀN KIÊN, ANH VŨ

Thứ hai, 16/04/2018 - 09:27 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tiếp nhận hồ sơ nhà đất tại UBND quận 3.

Trong những năm gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) luôn được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa thật sự như mong muốn. Mới đây, TP Hồ Chí Minh đã đề ra sáu nhóm giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN).

Công tác CCTTHC đã được xác định là một trong những chương trình trọng điểm của thành phố những năm qua, nhưng ngoài những việc đã làm được, kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND TP Hồ Chí Minh về thực hiện đẩy mạnh CCTTHC trên địa bàn giai đoạn 2011-2017 vẫn chỉ ra một loạt những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố trong một số lĩnh vực còn chậm; tiến độ cập nhật TTHC khi có sự thay đổi chưa kịp thời; số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử còn thấp; Việc công khai TTHC có nơi còn hình thức, chưa có mô hình, giải pháp hiệu quả trong việc tuyên truyền, công khai, công bố TTHC đến nhân dân. Công tác tinh giản biên chế còn hạn chế, bất cập; một số chức năng, nhiệm vụ trong quản lý Nhà nước còn chồng chéo, chưa phù hợp tình hình thực tiễn…

Khẳng định công tác CCTTHC trên địa bàn những năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng thẳng thắn nhìn nhận, CCTTHC chưa đáp ứng được yêu cầu và mong mỏi của người dân, DN. TTHC còn nhiều, một số thủ tục phức tạp, phải bổ sung nhiều lần; một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực hiện hết trách nhiệm, thái độ tiếp xúc với nhân dân không phù hợp.

Xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác CCTTHC trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp trên tất cả sáu lĩnh vực của công tác CCHC. Trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC không còn phù hợp hoặc bảo đảm đồng bộ, minh bạch; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thống nhất, liên thông giữa các cơ quan; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, DN sử dụng. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh cơ chế ủy quyền từ thành phố cho quận, huyện và từ quận, huyện cho phường, xã để bảo đảm việc giải quyết thủ tục nhanh gọn hơn. Cùng lúc, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa các cơ quan hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN đến liên hệ công tác. Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân, DN sẽ có nhiều cách thức phù hợp và xác thực hơn. Tăng cường ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử có hiệu quả, thực chất nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, DN đối với dịch vụ hành chính công.