Hỏi & Đáp


Thứ hai, 14/05/2018 - 10:08 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Vừa qua, tôi được Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) giới thiệu việc làm nhưng tôi không nộp hồ sơ. Trung tâm thông báo nếu lần tới tôi từ chối việc mà không nêu lý do chính đáng thì tôi sẽ bị chấm dứt hợp đồng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Xin hỏi Thời Nay, điều này có đúng với quy định? (Trần Thị Thiện, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Thời Nay:

Theo Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng TCTN sẽ chấm dứt sau hai lần người lao động (NLĐ) từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã hướng dẫn cụ thể về nội dung từ chối nhận việc làm.

Theo đó, NLĐ đang hưởng TCTN được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- NLĐ được Trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp ngành nghề, trình độ được đào tạo mà NLĐ đã ghi nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

- NLĐ được Trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà NLĐ đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

- NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển.

Với trường hợp của bạn, nếu quá hai lần Trung tâm giới thiệu việc làm phù hợp ngành nghề, trình độ được đào tạo mà bạn không đến tham gia dự tuyển lao động thì việc chấm dứt hưởng TCTN là đúng quy định.