Hỏi & Đáp


Thứ hai, 07/05/2018 - 08:28 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, em đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì đến khi thi có thể chọn một trong hai bài thi không, hay bắt buộc phải thi cả hai như đã đăng ký? Nếu muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng hoặc bổ sung thêm trường xét tuyển thì em phải làm thế nào? (Dương Thị Mai Hiền, duongmhien.2000@...).

Thời Nay:

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì bắt buộc phải thi cả hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký.

Đối với việc thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh có thể điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 19-7 đến 17 giờ ngày 26-7. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi.

Để thay đổi trường, nguyện vọng không có trong phiếu đăng ký dự thi lúc đầu, thí sinh phải điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển trong thời gian từ ngày 19-7 đến 17 giờ ngày 28-7. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin, ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường vào phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ. Theo quy định, thí sinh phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.