Chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay xuất khẩu gạo


Thứ năm, 11/10/2018 - 06:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP (NĐ 107) ngày 15-8-2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Cụ thể, NHNN yêu cầu: Các TCTD chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay kịp thời các nhu cầu vốn quy định tại khoản 5 Điều 22 NĐ 107, bảo đảm phù hợp quy định về cho vay của TCTD đối với khách hàng và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa giảm quá thấp bất hợp lý, không phù hợp giá thóc định hướng quy định tại Điều 14 NĐ 107, TCTD áp dụng biện pháp cụ thể để điều tiết thị trường, góp phần hạn chế thiệt hại cho người sản xuất.

Từ ngày 15-11-2018, có thể gửi qua mạng quyết định cưỡng chế thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC (TT 87) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC (TT 215) hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Cụ thể, TT 87 sửa đổi Điều 6 của TT 215 cho phép quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng. Theo đó, quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế (NNT) đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử. Trường hợp NNT chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.

TT 87 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2018.

LiveBank TPBank cập nhật tính năng rút tiền bằng vân tay

Kể từ ngày 9-10, không cần có thẻ ATM, người dùng vẫn có thể dễ dàng rút tiền mặt tại TPBank LiveBank chỉ đơn giản bằng cách quẹt vân tay. Để sử dụng tính năng này, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký bổ sung vân tay ngay trên máy LiveBank, ngoài ra, những khách hàng sử dụng vân tay khi đăng ký phát hành thẻ ATM ngay tại chỗ kể từ ngày 9-10 cũng mặc định có thể sử dụng dấu vân tay này để rút tiền. Từ nay đến hết năm 2018 TPBank sẽ tiếp tục tích hợp thêm nhiều giải pháp hiện đại cho LiveBank, trong đó có giải pháp cho phép khách hàng rút tiền tại ATM và LiveBank bằng mã QR thông qua ứng dụng QuickPay, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lộ thông tin thẻ và mã pin.