Kiểm soát ô nhiễm làng nghề bằng hệ thống quan trắc tự động


Thứ năm, 07/09/2017 - 08:54 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định, trong giai đoạn 2017 - 2020, thành phố sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Thiết kế mạng lưới quan trắc và đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động phục vụ kiểm soát ô nhiễm tại 80 làng nghề trên địa bàn Hà Nội; triển khai đầu tư xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm theo công nghệ tiên tiến và phù hợp các nhóm làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các loại hình sản xuất khác nhau, đầu tư theo mô hình dự án cấp bách được thành phố hỗ trợ 100% kinh phí.