Triển khai công tác đối ngoại năm 2018


Thứ sáu, 02/03/2018 - 10:23 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: VBC

Ngày 28-2, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã phối hợp tổ chức cuộc họp triển khai công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, năm 2017, hoạt động đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; hội nhập quốc tế, đối ngoại đa phương được nâng cao; công tác đối ngoại địa phương được chú trọng triển khai rộng khắp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại năm 2018 cần tiếp tục được thực hiện tốt với định hướng lớn là giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; phát huy vai trò tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.