Mới và tốt

TRUNG CHÍNH

Thứ hai, 12/03/2018 - 03:43 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trong các kỳ bảo vệ luận văn tốt nghiệp ở trường đại học, thường có một câu nhận xét “đôi”: bản luận văn có rất nhiều cái tốt và cái mới. Chỉ tiếc là cái tốt thì không mới, còn cái mới thì không tốt! Dù rất cảm thông với trình độ sinh viên, những bản luận văn này luôn bị điểm thấp.

Ngay trong môi trường sinh viên, mới và tốt luôn là yêu cầu đương nhiên của một luận văn khoa học. Lên cao nữa càng phải tốt, phải mới! Đợt xét phong giáo sư, phó giáo sư vừa qua với số lượng tăng vọt, buộc Thủ tướng Chính phủ phải chỉ đạo rà soát. Lý giải từ Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cũng có lý: vì thời gian nộp hồ sơ, xem xét kéo dài nên số lượng tăng, nhưng tỷ lệ vẫn như mọi năm, hơn 70%.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện rà soát theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, gần một trăm ứng viên bị loại khỏi danh sách. Và vẫn còn những giáo sư, phó giáo sư vừa được phong bị hoài nghi về tính mới và tốt trong những công trình khoa học đã được công bố. Câu hỏi tất nhiên là vậy những giáo sư, phó giáo sư được phong trước đây liệu có thực sự đạt chuẩn?

Chăm sóc hiền tài là dưỡng nguyên khí quốc gia. Nhưng ở đâu hàng rởm, hàng giả cũng gây tác hại khôn cùng, ngay cả trong giới học giả. Quán triệt những phương châm mới và tốt sẽ loại trừ không ít những thứ hàng rởm nguy hại ấy!