Lợi ích

ĐẠI HOÀNG

Thứ hai, 11/09/2017 - 03:14 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Báo chí lại rộ lên câu chuyện mới về tích tụ ruộng đất ở hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam.

Trước đó, liên quan vấn đề tích tụ ruộng đất, cũng có vài hội thảo. Những ý kiến phần lớn đều chưa thỏa đáng. Có người cho rằng, tích tụ ruộng đất thì không nên can thiệp bằng biện pháp hành chính. Có ý kiến lo ngại tích tụ ruộng đất sẽ dẫn đến nông dân mất đất và thiếu việc làm. Ý kiến khác đòi hỏi, nếu tích tụ ruộng đất thì Nhà nước phải tổ chức hệ thống phân phối để giảm thiểu chi phí sản xuất…

Liên quan tích tụ ruộng đất có hai đối tượng chính: Thứ nhất, người có đất nhỏ lẻ, manh mún và thứ hai, người muốn tổ chức lại những diện tích nhỏ lẻ, manh mún theo mục đích, nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình, để kiếm lợi nhuận.

Cả hai đối tượng này đều cần được bảo đảm tốt nhất về lợi ích. Trong đó, để người có đất nhỏ lẻ, manh mún phải suy nghĩ, cân nhắc, tiến tới bằng lòng với chủ trương tích tụ ruộng đất, dĩ nhiên cần phải thỏa mãn lợi ích tốt hơn cho họ, đó là mang lại thu nhập tốt hơn và ổn định hơn việc tự tổ chức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của họ trong hiện tại. Còn với người muốn tổ hợp lại những diện tích nhỏ lẻ, manh mún thì quan trọng nhất vẫn là tạo môi trường, điều kiện phù hợp để hợp nhất và sử dụng ruộng đất tích tụ theo đúng nhu cầu, mục đích sản xuất, kinh doanh với chi phí và thời gian đầu tư chấp nhận được.

Việc bảo đảm lợi ích phải bắt đầu từ những nhà đầu tư trên cơ sở tích tụ ruộng đất trước: Thứ nhất, họ cần được linh hoạt về hình thức sử dụng đất, bao gồm thuê từ nhà nước, thuê từ người dân hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thứ hai, họ cần được bảo đảm về hạn mức tích tụ ruộng đất phù hợp nhu cầu đối với hình thức nhận chuyển nhượng. Thứ ba, họ cần được bảo đảm về thời gian sử dụng đất hợp lý để thu hồi vốn và có lãi. Và đằng sau ba vấn đề bảo đảm an toàn đầu tư tối thiểu đó, mới tính tới các vấn đề bảo đảm khác mang tính khuyến khích đầu tư.

Nhà nước cần tính tới bảo đảm lợi ích của người có đất chưa được tích tụ. Bên cạnh đó, Nhà nước cần thực hiện tốt các chính sách quản lý, đầu tư cơ bản kèm theo, như chủ động quy hoạch ruộng đất, đầu tư hạ tầng, đầu tư dạy nghề phục vụ sát sườn cho việc triển khai tích tụ ruộng đất.

Nếu bảo đảm được những lợi ích “cơ bản” như vậy, việc tích tụ ruộng đất sẽ mang lại hiệu quả.