Kết quả thư bạn đọc

Thứ Tư, 02/01/2019, 02:25:29

* Tạm dừng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trung tâm giặt là, tiệt trùng tại phường Việt Hưng

* Công nhận liệt sĩ Phạm Văn Du và liệt sĩ Kim Văn Thuần (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là cán bộ lão thành cách mạng

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 2606/UBND-TTPTQÐ của UBND quận Long Biên trả lời đơn của bà Ðinh Thị Chính đại diện hơn 100 hộ dân ở tổ 4, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), về việc không đồng ý phương án thu hồi đất để thực hiện Dự án “Xây dựng trung tâm giặt là, tiệt trùng và bãi đỗ xe tập trung”. Nội dung công văn như sau: Ngày 22-10-2018, UBND quận Long Biên nhận được đơn của bà Ðinh Thị Chính cùng các hộ dân kiến nghị về nội dung nêu trên. Ðây là dự án doanh nghiệp tư nhân thực hiện, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cần thỏa thuận với chủ sử dụng đất trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngày 23-11-2018, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 2407/UBND-TTPTQÐ về việc trả lời đơn của bà Ðinh Thị Chính và các hộ dân tổ 4, 5 phường Việt Hưng. Ngày 26-11-2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 5812/UBND-ÐT về chỉ đạo kiểm tra, rà soát tổng hợp việc giao chủ đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án có đầu tư sử dụng đất vào mục đích kinh doanh từ sau 1-7-2014 đến nay. Ngày 26-11-2018, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 2420/UBND-TTPTQÐ báo cáo công tác GPMB thực hiện dự án. Ngày 5-12-2018, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 2433/UBND-TNMT yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Việt Hưng tạm dừng triển khai công tác GPMB để thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận Long Biên sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Từ năm 2013, Báo Nhân Dân nhiều lần có công văn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Du, ở xã Tân Cương và thân nhân liệt sĩ Kim Văn Thuần, ở xã Thượng Trưng, cùng huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc công nhận các liệt sĩ là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng). Báo Nhân Dân số ra ngày 23-6-2016 đăng bài: “Vướng mắc trong xét công nhận người có công”, trong đó phản ánh hai trường hợp liệt sĩ Phạm Văn Du và liệt sĩ Kim Văn Thuần dù đã được nhiều nhân chứng, tổ chức đảng các cấp ở địa phương xác nhận, đề nghị công nhận là cán bộ lão thành cách mạng nhưng do vướng mắc về giấy tờ, thủ tục mà sau nhiều năm, cả hai liệt sĩ vẫn chưa được công nhận. Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi Báo Nhân Dân về việc báo cáo kết quả xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945. Theo đó, ngày 14-5-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1020-QÐ/TU công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng) đối với liệt sĩ Phạm Văn Du. Ngày 31-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1279-QÐ/TU công nhận cán bộ lão thành cách mạng đối với liệt sĩ Kim Văn Thuần.