Một số chương trình phát sóng ngày 6-11

Thứ Ba, 06/11/2018, 02:24:52

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Nhận diện các tổ chức chống cộng của người Việt ở nước ngoài - Kỳ 1 / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Tinh tế tranh thêu tay / 11:30 Thời sự

13:00 Nhìn từ Hà Nội: Thách thức với châu Âu hậu kỷ nguyên Angela Merkel

14:30 Góc nhìn văn hóa: “Nhà để hát” cho các nhà hát

16:45 Đời sống văn nghệ: Chương trình trải nghiệm “Hát Văn thi - Một thời vang bóng”

18:00 Giao thông kết nối: Đường sắt cao tốc Bắc Nam: Từ chủ trương đến hiện thực

18:15 Câu chuyện hội nhập: Mang công nghệ 4.0 đến với trẻ em Việt Nam

18:30 Thời sự

19:00 Tác giả - Tác phẩm: Nhạc sĩ Chu Minh và sự nghiệp âm nhạc

19:30 Thị trường bất động sản

20:30 Đường tới tương lai: Du học tăng: Mừng hay lo?

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Nói đi đôi với làm - Cách nêu gương thiết thực ở Hà Giang

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự