Một số chương trình phát sóng ngày 24-8

Thứ Sáu, 24/08/2018, 03:25:50

06:30 Thời sự / 09:00 Phóng sự: "Giải cứu" ngành mía đường ở tỉnh Phú Yên / 11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Ðường xích đạo: Những dòng sông của mặt trời / 11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Ðộng lực của nền kinh tế đang rất cần động lực

15:00 Thương trường và pháp luật: Nghịch lý doanh nghiệp FDI doanh thu tăng nhưng liên tục lỗ

18:15 Sông nước miệt vườn: Bánh phồng Phú Mỹ

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Áp dụng công nghệ mới trong công tác sửa chữa điện

20:30 Chuyện đời chuyện nghề: Ký ức nghề giấy sắc phong

22:00 Thời sự