Một số chương trình phát sóng ngày 8-8

Thứ Tư, 08/08/2018, 02:57:35

06:30 Thời sự / 07:15 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu: Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Quảng Bình / 09:15 Ðiểm đến: Khu du lịch sinh thái núi Ngăm / 11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Sắc màu phụ nữ (tập 70 - Hết)

15:00 Tạp chí Ðối ngoại

16:45 Tài chính Ngân hàng

18:00 Thương trường và Pháp luật

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Kinh tế và dự báo: Thu hút FDI thế hệ mới - cuộc hoán đổi của lượng và chất

20:20 Chuyện ở cơ sở: Ðổi thay ở Trung Ðồng

20:30 Phóng sự: Thực trạng ưu đãi thu hút đầu tư và những giải pháp

20:45 Bình luận - Phê phán

21:00 Phim truyện: Con dâu (tập 11)

22:00 Thời sự

22:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Tăng lương tối thiểu phải bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động