Một số chương trình phát sóng ngày 7-8

Thứ Ba, 07/08/2018, 02:03:56

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận-Phê phán: Tỉnh táo, chủ động trước tin tức bịa đặt, sai sự thật / 09:00 Muôn mầu cuộc sống: Nghệ thuật hoa ướp / 11:30 Thời sự / 13:15 Hộp thư truyền hình

15:30 Gương mặt cuộc sống: Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại - một tâm hồn quê hương

17:45 Tạp chí Lao động và Xã hội: Tăng lương tối thiểu phải bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động

18:00 Giao thông kết nối: Xã hội hóa hạ tầng hàng không, cần sự đồng bộ

18:15 Câu chuyện hội nhập: Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và xuất khẩu tôm ở Việt Nam hiện nay

18:30 Thời sự

20:00 Tam nông thời hội nhập: Liên kết chuỗi trong sản xuất lúa gạo

20:30 Đường tới tương lai: Phổ cập bơi cho học sinh còn gặp khó

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu: Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Quảng Bình

22:00 Thời sự

22:15 Ký sự miền trung: Khám phá nhà cổ miền trung