Một số chương trình phát sóng ngày 20-7

Thứ Sáu, 20/07/2018, 02:23:42

06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Vận dụng sáng tạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Vị Xuyên, Hà Giang / 08:45 Tài chính ngân hàng / 10:45 Sức khỏe và cuộc sống: Những thách thức trước vấn đề phát triển dân số bền vững

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Di sản thiên nhiên thế giới - Trung Mỹ (Phần 2)

11:30 Thời sự

13:00 Bình luận - phê phán: Bảo vệ độc lập dân tộc - Gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa (Phần 2)

14:30 Kinh tế và dự báo: Nhiều thách thức khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc

15:00 Thương trường và pháp luật: Ðược mùa mất giá và đâu là hướng đi cho người nông dân?

18:00 Cải cách hành chính: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản qua môi trường mạng

18:15 Sông nước miệt vườn: Níu giữ nghệ thuật hát bội Nam Bộ

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Tổng công ty điện lực miền Bắc đẩy mạnh công tác an toàn lao động

20:30 Chuyện đời chuyện nghề: Nghề kim hoàn đất Hà Thành

20:45 Bình luận phê phán: Ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ, đảng viên

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế (Phần 1)