Một số chương trình phát sóng ngày 22-5

Thứ Hai, 21/05/2018, 19:28:43

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Chuyện về những chiếc cặp đặc biệt

11:30 Thời sự

12:45 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13:00 Nhìn từ Hà Nội:

Thế bế tắc của tiến trình hòa bình Trung Đông

13:15 Hộp thư truyền hình

18:00 Giao thông kết nối: Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống giao thông công cộng

18:15 Câu chuyện hội nhập: Chuẩn bị hành lang pháp lý cho tiền mã hóa

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Tác giả - Tác phẩm:

Y Phôn Ksor với âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên

19:45 Thị trường bất động sản

20:00 Tam nông thời hội nhập: Hiệu quả của việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

20:30 Đường tới tương lai: Lao động nghề biển: Thiếu cả lượng và chất

20:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Xử lý nghiêm sai phạm để đẩy lùi suy thoái

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Hố đen - Quái vật của vũ trụ (Phần 1)