Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

Bán đấu giá tài sản trên đất mà không kê biên quyền sử dụng đất

Thứ Bảy, 19/05/2018, 19:34:29

Thời gian vừa qua, Báo Nhân Dân liên tục nhận được đơn của ông Hoàng Văn Hiển, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng, ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, khiếu nại, tố cáo một số hành vi sai phạm của chấp hành viên và Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong việc cưỡng chế tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nhưng không kê biên quyền sử dụng đất để bán đấu giá.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng (Công ty Cát Trắng) đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào dự án Khu du lịch Cát Trắng - Dốc Lết được hình thành trên diện tích 119.998,3 m2 đất tại phường Ninh Hải và phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khu du lịch này đã đi vào hoạt động ổn định trong nhiều năm nay. Ngày 17-1-2013, UBND tỉnh ra Quyết định số 211/QĐ-UBND cho phép Công ty Cát Trắng được chuyển đổi mục đích sử dụng 41.282,3 m2 đất thành đất ở không hình thành khu dân cư với thời hạn sử dụng đất lâu dài. Diện tích còn lại là 78.716 m2 là đất thuê trả tiền hằng năm, thời hạn thuê 50 năm. Để phát triển kinh doanh, Công ty Cát Trắng có vay ngân hàng 150 tỷ đồng và phải trả hơn 194 tỷ đồng cả gốc và lãi. Khi Công ty Cát Trắng đang thu xếp tiền trả nợ gốc và lãi, thì theo yêu cầu của ngân hàng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Ninh Hòa tiến hành cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên hai thửa đất của Công ty ở phường Ninh Hải và phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa).

Ông Hoàng Văn Hiển cho biết, sau khi rút hồ sơ của Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa lên Cục THADS tỉnh để thi hành, ngày 11-10-2017, Cục THADS tỉnh ra Quyết định số 03 hủy bỏ Quyết định kê biên quyền sử dụng đất số 01/QĐ-CCTHA ngày 10-10-2016 của Chi cục THADS thị xã đối với quyền sử dụng 41.282,3 m2 đất của Công ty Cát Trắng, vì cho rằng Công ty Cát Trắng chưa nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Ngày 25-1-2018, Công ty Cát Trắng đã nộp hơn 16 tỷ đồng tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên và được Cục Thuế tỉnh xác nhận đã nộp đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước tại Công văn số 988/CT-QLĐ ngày 28-2-2018. Theo Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa thì, Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định... Nhưng đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa làm xong các thủ tục.

Vì vậy, Công ty Cát Trắng tiếp tục khiếu nại và đề nghị Cục THADS tiến hành kê biên quyền sử dụng đất diện tích 41.282,3 m2 nhưng tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-CTHADS ngày 30-1-2018 và Công văn số 266/CTHADS-NV ngày 8-2-2018, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa không đồng ý và lấy lý do là mặc dù Công ty đã nộp đủ tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền nào xác định Công ty Cát Trắng có đủ quyền theo Điều 174 Luật Đất đai đối với 41.282,3 m2 đất. Với lý do này, Cục THADS tỉnh thuê một Công ty bán đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cát Trắng vào ngày 27-2-2018. Ngày 10-5, Cục THADS đã cưỡng chế để giao tài sản trên đất cho người mua tài sản đấu giá. Vì tài sản đã bán đấu giá là công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất, cho nên Cục THADS tỉnh mặc dù không kê biên quyền sử dụng đất, nhưng đã cưỡng chế Công ty Cát Trắng giao cả quyền sử dụng 41.282,3 m2 đất cho người mua tài sản đấu giá.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Tùng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và các cộng sự) và luật sư Phạm Đắc Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Phồn Thịnh (Hà Nội), thì việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thuê một công ty bán đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cát Trắng mà không kê biên quyền sử dụng 41.282,3 m2 đất là không đúng pháp luật, với năm lý do sau đây:

Thứ nhất, Công ty Cát Trắng có quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 174 Luật Đất đai năm 2013. Vì trước đó, ngày 17-1-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND cho phép Công ty Cát Trắng chuyển 41.282,3 m2 trên tổng số 119.998,3 m2 sang đất ở. Cục Thuế tỉnh đã có văn bản xác nhận công ty nộp đủ số tiền sử dụng đất ở vào ngân sách nhà nước...

Thứ hai, ngày 18-4-2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1961 trả lời đơn và hướng dẫn Công ty Cát Trắng nêu rõ, ngày 25-1-2018, Công ty Cát Trắng mới nộp đủ tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích sử dụng 41.282,3 m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở với số tiền là 16.016.890.800 đồng, do vậy công ty sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cập nhật, chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp từ loại đất sản xuất kinh doanh sang đất ở (có thời hạn sử dụng lâu dài) đối với diện tích 41.282,3 m2 theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Công ty Cát Trắng có các quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 174 Luật Đất đai năm 2013. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị công ty liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được cập nhật, chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với diện tích 41.282,3 m2 đất ở (đã nộp tiền sử dụng đất) theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tại Điều 94 Luật THADS năm 2014 quy định: “Khi kê biên tài sản là công trình xây dựng gắn liền với đất phải kê biên cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không được kê biên theo quy định của pháp luật hoặc việc tách rời tài sản kê biên và đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản đó”.

Thứ tư, Điều 110 Luật THADS năm 2014 quy định: “Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”.

Thứ năm, Điều 111 Luật THADS năm 2014 quy định: “Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.

Qua phân tích nêu trên có thể nhận thấy Công ty Cát Trắng được UBND tỉnh Khánh Hòa giao 41.282,3 m2 đất ở và Nhà nước đã thu tiền sử dụng đất. Cho nên việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã đấu giá dự án của Công ty Cát Trắng nhưng không kê biên quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Bà Châu Thị Thanh Trúc, Giám đốc Công ty Cát Trắng cho biết: Ngày 2-4-2018, Thanh tra Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 95/TTR-GQKNTC trả lời bà Trúc. Với việc bà Trúc khiếu nại Quyết định số 02/QĐ-CTHADS ngày 30-1-2018 của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa và tố cáo chấp hành viên không kê biên quyền sử dụng đất (41.282,3 m2) để thẩm định, bán đấu giá cùng tài sản trên đất, gây thiệt hại cho Công ty hàng trăm tỷ đồng; căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chuyển đơn của bà Châu Thị Thanh Trúc đến Tổng cục THADS để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mặc dù Công ty Cát Trắng đã gửi nhiều đơn thư đến các ban, ngành chức năng ở Trung ương và địa phương khiếu nại, tố cáo sai phạm ở Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa hết, song Cục THADS tỉnh vẫn tiến hành cưỡng chế. Việc tổ chức thi hành án của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đối với Công ty Cát Trắng là vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án. Công ty Cát Trắng đã và đang tiếp tục khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi sai phạm của chấp hành viên và Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Đến nay, Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; Thanh tra Bộ Tư pháp, Vụ Kiểm sát THADS - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chưa có kết luận; Cơ quan Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiến hành điều tra.

Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa thực hiện đúng Quyết định số 211/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1961 ngày 18-4-2018. Các cơ quan chức năng sớm xem xét và xử lý hành vi cố ý làm trái của chấp hành viên Cục THADS tỉnh Khánh Hòa khi không kê biên quyền sử dụng đất đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, đủ quyền theo Điều 174 Luật Đất đai; cố tình giao tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá khi tài sản kê biên không đúng Luật THADS, trong khi chưa được giải quyết khiếu nại bởi cấp cuối cùng là Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp và khi Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời - cấm dịch chuyển tài sản vẫn còn hiệu lực do quyết định đình chỉ giải quyết vụ án yêu cầu tuyên hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu của TAND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chưa có hiệu lực pháp luật vì đang bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm...

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN BẠN ĐỌC