Một số chương trình phát sóng ngày 20-5

Thứ Bảy, 19/05/2018, 18:59:17

06:30 Thời sự / 07:45 Thế giới không phẳng: Bùng nổ dịch vụ mang thai hộ ở Mexico / 09:00 Những góc nhìn / 09:45 Nhịp sống kinh tế: Tham gia chuỗi giá trị cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / 10:00 Tạp chí đối ngoại

11:30 Thời sự

13:00 Bình luận - Phê phán: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

14:00 Sắc màu dân tộc: Da diết Eirei

15:45 Tác giả - Tác phẩm: Y Phôn Ksor với âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên

16:45 Chuyện đời - Chuyện nghề: Bảo tàng đồng quê

18:00 Hộp thư truyền hình

18:30 Thời sự

19:45 Sông nước - Miệt vườn: Nghề đáy hàng khơi

20:00 Góc nhìn văn hóa: Nâng cấp đô thị gắn với bảo tồn di sản văn hóa

20:30 Đời sống văn nghệ: Chương trình nghệ thuật: ”Lời của tre”

20:45 Nhìn từ Hà Nội

22:00 Thời sự

22:30 Phim cuối tuần: Từ một cánh rừng