Một số chương trình phát sóng ngày 10-1

Thứ Ba, 09/01/2018, 19:57:42

06:30 Thời sự / 07:15 Tâm điểm: Hiểm họa cháy nổ từ các cơ sở thu mua phế liệu / 09:15 Nông thôn đổi mới: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh / 11:30 Thời sự

13:00 Câu chuyện hội nhập: Thách thức từ cảnh báo của FDA Hoa Kỳ với doanh nghiệp xuất khẩu

15:00 Tạp chí đối ngoại

16:45 Đời sống văn nghệ: "Ký họa Hà Nội" và giấc mơ lưu giữ văn hóa Hà thành

18:15 Năng lượng và Cuộc sống: Tăng cường cấp điện cho các xã vùng sâu, vùng xa

18:30 Thời sự

19:10 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19:15 Tác giả - Tác phẩm: Bài ca hy vọng

19:45 Bình luận - Phê phán: Đổi mới căn bản mô hình phát triển thị trường công nghệ

20:00 Kinh tế và dự báo: Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017, nhìn từ diễn biến kinh tế 6 tháng đầu năm

20:30 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Ứng dụng công nghệ thu hút khách tham quan tại bảo tàng

22:00 Thời sự