Một số chương trình phát sóng ngày 17-4

Chủ Nhật, 16/04/2017, 19:58:12
 Font Size:     |        Print

06:30 Thời sự

07:30 Thế giới không phẳng:

Bảo vệ di sản văn hóa vùng chiến sự

09:00 Phóng sự: Võ khèn của người H'Mông

11:30 Thời sự

12:50 Hãy dừng lại: "Máu rừng" vẫn chảy ở vườn quốc gia Ba Bể

14:30 Góc nhìn văn hóa: Xuất bản truyền thống trong bối cảnh hiện nay

15:20 Phóng sự: Hóa đơn điện tử: Giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp Việt

15:45 Tâm điểm: Xung quanh câu chuyện tạm dừng xuất khẩu lao động tại nhiều địa phương

16:45 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Khi cấp ủy đồng hành cùng dân

18:00 Thắp sáng niềm tin: Chăn nuôi - Mô hình sinh kế dành cho người khuyết tật tại Vĩnh Phúc

18:30 Thời sự

19:15 Phóng sự: Ninh Bình - Hội nhập và phát triển

20:00 Thủ đô ngày mới: Phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô

20:32 Tài chính Ngân hàng: Chính phủ hành động - Thu ngân sách tăng trưởng mạnh

20:48 Phóng sự: Hiệu ứng tích cực từ những bộ phim tài liệu Việt Nam

22:00 Thời sự

Chia sẻ