Trả lời thư bạn đọc

Thứ Sáu, 07/04/2017, 19:57:44
 Font Size:     |        Print

Bạn Bình Minh (Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) hỏi: Quy định mới về cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuế đất hằng năm?

Trả lời:

Theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi ngày 6-1-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thì: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hằng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hằng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký. Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hằng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất, thuê lại đất hằng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Người thuê tài sản gắn liền với đất phải sử dụng đất đúng mục đích”…

* Bạn Linh Đào (Phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) hỏi: Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội?

Theo Nghị định 166/NĐ-CP ngày 24-12-2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1-3-2017, thì nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội gồm: Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm rõ ràng, bình đẳng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

* Bạn Tuấn Anh (Vũng Áng, Hà Tĩnh) hỏi: Các quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ?

Theo Nghị định 169/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27-12-2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-2-2017, thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu bị lưu giữ gồm: Đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này được người vận chuyển mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ. Bằng chứng liên quan việc thông báo theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này (bản chính). Đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Nghị định này, sau thời hạn thông báo lưu giữ, người vận chuyển phải làm thủ tục nhập khẩu, thông báo từ bỏ hoặc tái xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan nhưng không được quá 60 ngày kể từ ngày tàu đến cảng trả hàng…

BAN BẠN ĐỌC