Một số chương trình phát sóng ngày 23-7

Thứ Hai, 23/07/2018, 03:31:25

06:30 Thời sự / 07:30 Hộp thư truyền hình: Những bất cập của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội / 09:15 Chuyển động truyền thông: Trẻ em miền núi trong thế giới công nghệ số / 10:30 Ký sự miền Trung: Ðiêu khắc Cơ Tu

11:30 Thời sự

13:15 Câu chuyện khởi nghiệp: Lê Vũ Cường và mô hình tua-bin điện gió

15:45 Vì môi trường bền vững: Tầm quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ vùng đới bờ

18:00 Thắp sáng niềm tin: Người khuyết tật tích cực thực hiện chương trình "Lá lành đùm lá rách"

18:15 Câu chuyện hội nhập: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:20 Ðiểm tựa tương lai: Nghệ An: Ðổi mới y tế toàn diện vì người bệnh

20:45 Bình luận - Phê phán: Hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Cuộc sống du mục trên lãnh nguyên