Một số chương trình phát sóng ngày 8-7

Chủ Nhật, 08/07/2018, 02:04:51

06:30 Thời sự / 07:30 Câu chuyện khởi nghiệp / 09:45 Nhịp sống kinh tế / 10:00 Tạp chí đối ngoại 11:00 / Vì môi trường bền vững: Tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam / 11:30 Thời sự

13:15 Cải cách hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch

15:00 Bàn tròn: Không lạm dụng chức năng, nhiệm vụ để làm khó doanh nghiệp

18:00 Hộp thư truyền hình: Cảnh báo việc giới trẻ ngày càng lạm dụng Internet và mạng xã hội

18:30 Thời sự

19:15 Kết nối khán giả

20:00 Truyền hình trực tiếp: Chương trình nghệ thuật: Âm vang Khe Sanh

22:00 Thời sự