Hồi âm

Về việc thay đổi quy hoạch cụm công nghiệp phía tây đường Ngô Quyền, Hải Dương

Thứ Ba, 26/09/2017, 20:42:41
 Font Size:     |        Print

Trên chuyên mục “Điều tra qua thư bạn đọc” Báo Nhân Dân số ra ngày 9-9-2017, đăng bài Cần làm rõ mục đích của việc thay đổi quy hoạch, phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp bày tỏ bức xúc trước việc UBND tỉnh Hải Dương điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) phía tây đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương), ảnh hưởng quyền lợi của các doanh nghiệp liên quan.

Sau khi phản ánh về vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Hải Dương vừa có Văn bản số 2815/UBND-VP gửi Báo Nhân Dân làm rõ việc thay đổi quy hoạch CCN phía tây đường Ngô Quyền, nội dung chính như sau:

CCN phía tây đường Ngô Quyền được hình thành từ những năm 2002, 2003. Do ngân sách của tỉnh, TP Hải Dương còn khó khăn, cho nên một số tuyến đường nội bộ trong CCN chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; trong đó, có đoạn đường quy hoạch rộng 20,5 m, hiện không có đơn vị nào sử dụng làm đường đi, để hoang hóa và lãng phí nhiều năm. Vì vậy, UBND tỉnh Hải Dương giao UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan chuyên môn xem xét kiến nghị của UBND phường Cẩm Thượng.

Ngày 5-1-2017, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phường Cẩm Thượng; trong đó, có điều chỉnh mục đích sử dụng đất một phần diện tích đất giao thông (4.514,3 m2) nằm trong khu vực đất công nghiệp phía tây đường Ngô Quyền.

Sau khi xem xét đề nghị của các doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 619/QĐ-UBND, ngày 21-2-2017, về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao Công ty TNHH Hải Huyền thuê 2.249,4 m2 để mở rộng dự án cơ sở kinh doanh thương mại; Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 29-3-2017, về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao Công ty TNHH Minh Hải thuê 2.264,9 m2 để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Về đoạn đường rộng 20,5 m dài khoảng 100 m, UBND tỉnh Hải Dương không xóa bỏ, vẫn giữ theo quy hoạch và khi có điều kiện sẽ tiến hành đầu tư xây dựng. Các doanh nghiệp đã bỏ tiền đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) cả phần diện tích đường theo quy hoạch, UBND tỉnh giao Ban GPMB thành phố Hải Dương có trách nhiệm rà soát lại hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp đã được khấu trừ tiền GPMB nêu trên vào tiền thuê đất hằng năm thì không được nhận lại tiền đã đền bù GPMB trước đây; trường hợp chưa được khấu trừ tiền GPMB nêu trên vào tiền thuê đất hằng năm thì được bồi thường theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Về việc các cơ quan chức năng của tỉnh chậm trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh Hải Dương xin tiếp thu, rút kinh nghiệm và sẽ đôn đốc các cơ quan có liên quan khắc phục, kịp thời phúc đáp các kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian tới.